Blender Nutribullet

Zgjidhja m? e shpejt?, m? e leht? p?r t? b?r? smoothie t? mbushura me l?nd? ushqyese.

B?ni supat e ftohta kaq t? shijshme dhe t? sh?ndetshme.

5,490 L

Krahasoni

Përshkrim

Blender Nutribullet

  • Zgjidhja m? e shpejt?, m? e leht? p?r t? b?r? smoothie t? mbushura me l?nd? ushqyese.
  • B?ni supat e ftohta kaq t? shijshme dhe t? sh?ndetshme.

Specifikat:

  • Stili jetes?s do tju ndryshoj?.
  • Fantastike dhe p?r b?rjen e ushqimeve t? vegj?lve tuaj.
  • Shoq?rohet me gotat bashk me kapak?t q? mund ti vendosni n? frigorifer t? q?ndrojn? t? fresk?ta.
  • Tehet e celikut tep?r rezisatente.
  • I leht? p?r tu pastruar, nuk mund t? futet n? lavastovilje.