Tabel? ekukative p?r f?mij?

 • Ideale p?r kreativitetin e f?mijeve e cila ?sht? e k?naqshme dhe edukative.
 • Do t? siguroj? or? t? t?ra aktiviteti krijues i piktur?, vizatim, shkronja dhe loj?ra matematikore, etj,
 • Tabela me dy an?. tabela e zez? ?sht? e p?rshtatshme p?r shkum?s dhe tabela e bardh? i mund?son f?mij?s tuaj t? jet? kreativ me stilolaps sh?nues dhe shkronja magnetike.

 

2,490 L

Krahasoni

Përshkrim

 • Ideale p?r kreativitetin e f?mijeve.
 • Mund t? p?rdoret nga disa f?mij? n? t? nj?jt?n koh?.
 • Shkum?si br?nda ?sht? shkum?s pa pluhur, i cili ?sht? m? i sigurt dhe mund t? parandaloj? f?mij?t nga thithja e pluhurit.
 • Fshihet me nj? leck? t? lagur ose nj? gom? t? lagur.
 • Tabela e vizatimit, e p?rb?r? nga pajisje luksoze.

Specifikat

 • 4 gota shum?ngjyr?she ruajt?se
 • 1 gom?,
 • 1 mbajt?se shkum?s
 • letra magnetike shum?ngjyr?she