Paisje p?r b?rjen e makaronave.

M?nyra e thjesht?, pa buj? p?r t? krijuar dhe formuar pastat e marakronat e vogla

.Makarona t? vogla gati vet?m n? 5 minuta.

1,090 L

Krahasoni

Përshkrim

Paisje p?r b?rjen e makaronave.

  • M?nyra e thjesht?, pa buj? p?r t? krijuar dhe formuar pastat e marakronat e vogla.
  • Makarona t? vogla gati vet?m n? 5 minuta.

Specifikat:

  • Nj? paisje p?r p?rgatitjen e makaronave.
  • Mjafton t? fusni ingredientet p?r brumin e makaronave.
  • P?rgatitni p?r pjestar?t e t? gjith? familjes suaj ose p?r t? vog?lush?t tuaj.
  • Shenjat e matjes t? p?rfshir?.
  • Broshur? recetash.
  • Lahet me dor? dhe me lavastovilje.
  • Materiali: Plastik ABS.