Aparat degjimi

  • Pajisje q? b?n t? leht? d?gjimin p?r njer?zit kur kan? nj? humbje t? d?gjimit natyral.
  • Ky aparat p?rb?het nga nj? mikrofon, nj? p?rforcues dhe nj? marr?s.
  • T? gjitha pjes?t elektronike ndodhen pas veshit.

1,490 L

Krahasoni

Përshkrim

  • Aparat d?gjimi i cili montohet leht?sisht n? vesh p?r nj? d?gjim m? t? past?r.
  • U jap super d?gjim, n? m?nyr? q? t? d?gjoni nj? bised? n? t? gjith? dhom?n.
  • E shk?lqyeshme p?r sportist?t, f?mijet dhe t? moshuarit.
  • Gjithashtu aparati i d?gjimit vjen me nj? dizajn komod.

Specifikat

  • Pesha: 0.2kg