Kov p?r larje

Ruani shk?lqimin e parketit ose pllava tuaja me shtresa duke e lar? rregullisht? me k?t? shtup?.

N?p?rmjet k?saj shtupe mbrojt?se ruhet parketi? dhe pllakat nga d?mtimet.

1,790 L

Krahasoni

Përshkrim

Kov p?r larje

  • Ruani shk?lqimin e parketit ose pllava tuaja me shtresa duke e lar? rregullisht? me k?t? shtup?.
  • N?p?rmjet k?saj shtupe mbrojt?se ruhet parketi? dhe pllakat nga d?mtimet.

Specifikat:

  • Me kok? t? posacme p?r tu p?rshatur me cdo l?vizje.
  • Koka ka leckat q? ndrrohen.
  • Me hapsira t? posacme p?r derdhjen e ujit.